Hotărâri ale C.L. Curtici în materie

HCL NR. 63 29.02.2024

HCL NR. 33 31.01.2024

HCL 246 29.11.2022

HCL NR. 32 22.02.2022

HCL NR. 48 08.03.2022

HCL NR. 34 09.02.2023

HOTĂRÂREA NR. 74 29.03.2023

HOTĂRÂREA NR. 214 28.09.2021

HOTARAREA NR. 72 14.04.2022

HOTARAREA NR. 214 28.09.2021

HOTARAREA NR. 127 13.05.2021

HOTARAREA NR. 120 29.09.2021

HOTARAREA NR.163 28.06.2021

HOTARAREA NR.130 13.05.2021

HOTARAREA NR.129 13.05.2021

HOTARAREA NR.127 13.05.2021

HOTARAREA NR.126 13.05.2021

HCL 248 16.12.2020

HCL 234 27.11.2020

HCL 194 27.08.2020

HCL 187 27.07.2020

HCL 181 13.08.2020

HCL 168 23.07.2020

ANEXA NR 4 LA HCL 112 29.04.2021

ANEXA NR.3 HCL 112 29.04.2021

ANEXA NR.2 HCL 112 29.04.2021

HOTARAREA NR.112 29.04.2021

HOTARAREA NR.20 27.01.2021

HCL NR. 168 DIN 2020 – buget venituri și cheltuieli

HCL NR.163 DIN 2020 – completare regulament intern

HCL NR.112 DIN 2020 -aprobarea bilanțului contabil 2019

HCL NR.42 DIN 2020 – modificarea consiliului de administrație

HCL NR. 112 DIN 28.04.2020 - aprobare bilanț

HOTARAREA AGA NR. 1 DIN 15.11.2017 – numire administator si consiliul de administratie

HCL NR. 215 DIN 10.11.2017 – numirea administratorului în consiliul de administrație

HCL NR. 127 DIN 14.06.2017 – recrutare selecție consiliu administrație

HCL NR. 143 DIN 30.08.2016 – schimbare formă juridică

HCL NR. 51 DIN 25.03.2016 – majorare capital social

HCL NR. 204 DIN 27.11.2015 – numire funcție administrator

HCL NR. 83 DIN 02.06.2015 – numire funcție administrator

HCL NR. 65 DIN 08.05.2015 – majorare capital social

HCL 32 DIN 24.02.2015 – aprobare înființare societate SC REGIO INTEGRAL SRL

Addresa

Piața agro-alimentară Curtici
str. Horea nr. 2A 

Contact

regiointegral2015@gmail.com
+40 755 272 582